Flag of the UK       login

arbeid large

Jongeren die dreigen uit te vallen of uitgevallen zijn, staan op achterstand. In de samenleving en op de arbeidsmarkt. Vaak door problemen buiten school of het werk. De stap en motivatie om de school af te maken en te gaan werken wordt steeds moeilijker. We moeten deze grote groep jongeren helpen en perspectief bieden op duurzaam werk. Ook zij hebben talent. 

Doelgroep: jongeren ca.18 –27 jaar in de Metropool Amsterdam die:

  1. dreigen uit te vallen: MBO/ Entreeopleiding/ Praktijkopleiding of stageplaats (BOL -BBL) of,  
  2. uitgevallen uit onderwijs of werk; in begeleiding of uit beeld, niet gekwalificeerd (geen Startkwalificatie), werkloos en,
  3. problemen op sociaal- psychisch gebied; woonsituatie, geen sociale- en werknemersvaardigheden, schulden, overbelast, geen sociaal netwerk e.o.

Aanpak: gecombineerd traject met:  Werk + Onderwijs + Wonen + Support en een Warming Up traject. In de combinatie zit de meerwaarde van TvA aanpak.Geen losse trajecten. Dat voorkomt uitval.   

Onze ambitie en aanpak:  

  • voor ca. 80 jongeren per jaar stageplaatsen of duurzaam werk
  • door werving en motivering van jongeren om te gaan werken
  • een TvA protocol en actieve begeleiding van jongeren: VOOR - NAAR - OP- NA het werk
  • door coaching van jongeren op sociale- en werknemersvaardigheden (Skills)
  • ontzorgen van werkgevers en beheersing van risico's op uitval
  • ondersteuning van bedrijven bij uitvoering SROI
  • een werkproces met korte lijnen tussen partners

TvA Voor Naar Aan Na werk

 

TALENT VOOR AMSTERDAM

 
  privacyverklaring

WAT WE DOEN

Talent voor Amsterdam voorkomt schooluitval en jeugdwerkloosheid. De partners investeren in hun talent en bieden jongeren een gecombineerd aanbod van werk + onderwijs + wonen + support.