Flag of the UK       login

arbeid large

Werkgevers zijn belangrijke partners van Talent voor Amsterdam. Een pallet met werkaanbod in diverse sectoren is onmisbaar. Om jongeren succesvol aan het werk te helpen én te houden biedt TVA support en coaching.  

Talent voor Amsterdam gaat uit van de vraag van de arbeidsmarkt en probeert in die sectoren jongeren te plaatsen. Voor Bouw en Techniek /Infra, Horeca & Hospitality, de Bewaking, maar ook de sector Asbestsanering. Voor nieuwe sectoren zoals Groenonderhoud en Zakelijke Dienstverlening worden trajecten voorbereid. In het schema laten we zien hoe de as Arbeidsmarkt & Onderwijs leidend is. Ondersteuning komt met Woonruimte (living) en Support. Samen de 4 pijlers en het fundament van TvA.

TvA en IIT klein 300x231

Wat doet Talent voor Amsterdam voor werkgevers:

  • werving & selectie:voorbereiding op stageplaatsen en werk 
  • levert onderwijs -/ aangepaste leerweg + wonen en support
  • levert coaching. Vaste coach per deelnemer.
  • beheerst de 4 TvA stappen: Voor - Naar,-Op - Na het werk.
  • kandidaten; risico jongeren / SROI doelgroep / Participatiewet
  • ontzorgt werkgevers en beheerst de uitvalrisico’s

Talent voor Amsterdam wil uitbreiden en zoekt nieuwe partners die willen investeren in het talent van jongeren. Stageplaatsen en werk is onmisbaar!

Meedoen:  

Werkgevers zijn belangrijke partners van Talent voor Amsterdam. Een breed pallet met werkaanbod in...

Werken

Talent voor Amsterdam voorkomt uitval en stimuleert jongeren die de aansluiting met onderwijs en de arb...

Leren

Wonen en Geld De schooluitvallers en werkloze jongeren hebben meestal problemen in de privé...

Wonen

Belangrijk onderdeel is de Support die Talent voor Amsterdam de jongeren biedt. Het draagt bij aan het r...

Support

TALENT VOOR AMSTERDAM

 
  privacyverklaring

WAT WE DOEN

Talent voor Amsterdam voorkomt schooluitval en jeugdwerkloosheid. De partners investeren in hun talent en bieden jongeren een gecombineerd aanbod van werk + onderwijs + wonen + support.