Flag of the UK       login

onderwijs

Talent voor Amsterdam voorkomt schooluitval en stimuleert jongeren om hun opleiding af te maken. Met name Entreeopleiding/ MBO. Partners zijn ROC TOP en de Amsterdamse Plus. Problemen van jongeren liggen vaak in de privé sfeer. Dat lost onderwijs niet alleen op. Gezamenlijk investeren we in de jongeren. Met partners, de werkgevers, bereiden we projecten voor om onderwijs op locatie / werkplek of het project te bieden. De jongeren krijgen dan praktijkonderwijs, meestal BBL traject, vlak bij hun werkplek. Dat stimuleert!    

Wat doet Talent voor Amsterdam:

Economische participatie 768x751

  • onderwijs selecteert leerlingen op dreigende uitval
  • uitgevallen leerlingen toets op leerbaarheid én motivatie
  • elke deelnemer heeft een TvA Ontwikkelplan 
  • volgen een onderwijsprogramma of aangepaste leerweg
  • doel: behalen Entreeopleiding / Startkwalificatie of
  • vervolgopleiding
  • sociale coaching bij BOL en leerwerk-trajecten (BBL) 
  • afstemming met werkgevers;

Hoe zien de stage trajecten er uit ?

De opleidingen op niveaus 2, 3 en 4 zijn te volgen als BOL of BBL opleiding: 4 dagen school en één dag stage, of 4 dagen stage -/ werk en één dag school.  Voldoende stageplaatsen is essentieel. Zonder stages geen diploma. Met name BBL trajecten geven jongeren ook een inkomen, hetgeen belangrijk is voor o.a. het kunnen wonen.

 

Werkgevers zijn belangrijke partners van Talent voor Amsterdam. Een breed pallet met werkaanbod in...

Werken

Talent voor Amsterdam voorkomt uitval en stimuleert jongeren die de aansluiting met onderwijs en de arb...

Leren

Wonen en Geld De schooluitvallers en werkloze jongeren hebben meestal problemen in de privé...

Wonen

Belangrijk onderdeel is de Support die Talent voor Amsterdam de jongeren biedt. Het draagt bij aan het r...

Support

TALENT VOOR AMSTERDAM

 
  privacyverklaring

WAT WE DOEN

Talent voor Amsterdam voorkomt schooluitval en jeugdwerkloosheid. De partners investeren in hun talent en bieden jongeren een gecombineerd aanbod van werk + onderwijs + wonen + support.