Flag of the UK       login

Image13

Belangrijk in het concept TvA is  Support. Voor risicojongeren een onmisbaar steuntje in de rug. Support en coaching is onderdeel van het TvA Warming Up traject. Elke jongere volgt dit traject. Daarmee versterken ze hun sociale en werkgeversvaardigheden en worden ze beter voorbereid om te gaan werken.  En aan het werk gaan is voor veel jongeren een enorme stap en overwinning. Met onze aanpak komen verborgen talenten van de jongeren tot hun recht. De partners hiervoor zijn HVO-Querido, Spirit en De Volksbond/ Streetcornerwork

Wat biedt Talent voor Amsterdam de jongeren en de werkgevers?                                                         group training 685422 640                                                 

  • professionele coaching. Basis is Ontwikkelplan + einddoelen per deelnemer Skills.
  • coaching op div.leefgebieden (ZelfredzaamheidsMatrix): sociale- en werknemersvaardigheden,
  • coaching door erkende en gekwalificeerde organisatie
  • financiële situatie in beeld; aanpak schuldenproblematiek 
  • afstemming onderwijs en werkgevers; korte lijnen
  • leefsituatie: voorzien in woonruimte indien nodig 
  • continuiteit coaching, ook na plaatsing op werk. Eindoelen bepalen termijn.

Welke voorwaarden zijn er?

We hantern een paar voorwaarden zoals:

  • jongeren accepteren deelname aan TvA Warming Up traject en coaching 
  • hebben wekelijks contact met de coach.
  • werken mee aan de doelen in het Ontwikkelplan.

 

Werkgevers zijn belangrijke partners van Talent voor Amsterdam. Een breed pallet met werkaanbod in...

Werken

Talent voor Amsterdam voorkomt uitval en stimuleert jongeren die de aansluiting met onderwijs en de arb...

Leren

Wonen en Geld De schooluitvallers en werkloze jongeren hebben meestal problemen in de privé...

Wonen

Belangrijk onderdeel is de Support die Talent voor Amsterdam de jongeren biedt. Het draagt bij aan het r...

Support

TALENT VOOR AMSTERDAM

 
  privacyverklaring

WAT WE DOEN

Talent voor Amsterdam voorkomt schooluitval en jeugdwerkloosheid. De partners investeren in hun talent en bieden jongeren een gecombineerd aanbod van werk + onderwijs + wonen + support.