Flag of the UK       login

Image12

De dreigende schooluitvallers en werkloze jongeren hebben meestal problemen in de privé sfeer. Vaak een combinatie van sociale problematiek waarbij ook een instabiele woonsituatie een belangrijke rol speelt. Het hebben van een eigen plek biedt ondersteuning bij het naar school of aan het werk gaan. TvA pakt zowel de sociale- als de financiële problematiek aan. Afhankelijk van de sitiuatie kunnen we woonruimte voor de jongeren regelen. Dat kan met begeleiding of eigen woonruimte zijn. In andere gevallen zoeken we met partners een oplossing. We kijken altijd naar alle problemen van de jongeren, maar ook naar hun talenten!  

Talent voor Amsterdam:

huisvesting studenten 2

  • kan bij woonproblematiek betaalbare woonruimte regelen,  
  • pakt de schuldenproblematiek aan (schuldhulpverlening)
  • levert een basisinrichting van de woonruimte 
  • sluit met de deelnemers een “Talent voor Amsterdam Overeenkomst”
  • de huurovereenkomst maakt daar onderdeel van uit
  • helpt bij het zoeken naar andere woonruimte na afronding van TvA traject

Werkgevers zijn belangrijke partners van Talent voor Amsterdam. Een breed pallet met werkaanbod in...

Werken

Talent voor Amsterdam voorkomt uitval en stimuleert jongeren die de aansluiting met onderwijs en de arb...

Leren

Wonen en Geld De schooluitvallers en werkloze jongeren hebben meestal problemen in de privé...

Wonen

Belangrijk onderdeel is de Support die Talent voor Amsterdam de jongeren biedt. Het draagt bij aan het r...

Support

TALENT VOOR AMSTERDAM

 
  privacyverklaring

WAT WE DOEN

Talent voor Amsterdam voorkomt schooluitval en jeugdwerkloosheid. De partners investeren in hun talent en bieden jongeren een gecombineerd aanbod van werk + onderwijs + wonen + support.