Flag of the UK       login

jongeren

       jongeren 

 

kleinste politiebureautje

Een zeer bijzonder project. De restauratie van het kleinste Politiebureautje in Nederland dat in Sloten ligt. Een  monument waarvoor Stadsherstel de restauratieopdracht als leerlingbouwplaats aan het bedrijf JCN Nieuwenhuizen heeft gegeven. 

De werkzaamheden worden voor een groot deel worden uitgevoerd door Whitney Thijm. Zij neemt deel aan Talent voor Amsterdam en volgt een opleiding bouw en techniek. In een interview voor het Stadsherstel Magazine vertelt ze waarom werken in de bouw ook voor vrouwen leuk is.

"Ontwerp, Repareer, Hack: hoe technologie werkt en hoe je het zelf kan maken"

Dat is de workshop die Salesforce.org organiseert voor jongeren die deelnemen aan Talent voor Amsterdam. In 4 sessies leren ze de basis van technologie door zelf te ontwerpen, bouwen en programmeren. In kleine groepjes aan de slag.

De vraag naar handen neemt fors toe. Maar een grote groep jongeren maakt de stap naar werk niet.
Zonder vaardigheden en support van partijen staan ze buiten spel.

Vroegtijdige schooluitval en jeugdwerkloosheid doet zich niet alleen in Nederland voor, ook in Europa is het een groot vraagstuk. Ook al trekt de economie aan, toch staan veel jongeren helaas langs de kant. Dat kost Europa jaarlijks ca. 100 miljard.

De eerste jongeren zijn aan de slag bij onze partner IXAS Projectorganisatie  Ze werken aan de IXAS  en worden begeleid door Geja Werkprojecten.  De vraag naar handen neemt toe.

Recentelijk is de eerste TvA deelnemer gestart bij een partner van TvA: Randstad Bewaking. Dat is een mooi resultaat wetende dat de selectie en screening vooraf zeer zwaar is. De jongen start met een bewakingstraject op een van de gebouwen van de partners van TvA.

TALENT VOOR AMSTERDAM

 
  privacyverklaring

WAT WE DOEN

Talent voor Amsterdam voorkomt schooluitval en jeugdwerkloosheid. De partners investeren in hun talent en bieden jongeren een gecombineerd aanbod van werk + onderwijs + wonen + support.