Flag of the UK       login

Teamwork

Talent voor Amsterdam?
Een samenwerkingsverband en Netwerkorganisatie van HVO-Querido, Spirit, Volksbond / Streetcornerwork, ROC TOP, Geja Werkprojecten DOCK en Stichting Talenten aan de Slag. Partners zijn: het WSP, Randstad Bewaking, VolkerWessels en Salesforce.org. ICS-Advies heeft het concept ontwikkeld en voert het projectmanagement.

Vanuit passie en gedrevenheid, en een gedeeld belang bieden we kwetsbare jongeren een perspectief op werk en een toekomst.Jongeren waar wij dagelijks mee te maken hebben. Op school, in begeleiding, op straat of werkloos. De praktijk is dat ze de stap naar werk niet maken. Andere uitdagingen liggen op de loer. Ze hebben inspiratie en coaching nodig om wél te gaan werken. Die kansen bieden wij.

Waarom?
Het vraagstuk van uitval is in de Metropool Amsterdam erg groot. Elke partner (non-profit en profit) kan dit niet alleen oplossen. Door het delen van kennis en expertise zijn we in staat om nieuwe diensten te ontwikkelen. Zowel preventief in het Warming Up traject tot en met de Nazorg. We werken met een Ketenaanpak. Daarmee beheersen we de stappen in het werk-traject en ondersteunen werkgevers en de jongeren.  

Onze kracht? Die zit in de verbinding van sectoren en belanghebbenden:  Arbeidsmarkt, Onderwijs, Wonen en Support. Dat rendeert. Voor de jongeren en voor de partners.We willen het netwerk uitbreiden met nieuwe partners. Van werkgevers tot organisaties die willen investeren in TvA en natuurlijk in de jongeren. Veel is mogelijk!  

Belangstelling om me te doen?  Meer informatie? Graag nemen we met u contact op:     

 

Werkgevers zijn belangrijke partners van Talent voor Amsterdam. Een breed pallet met werkaanbod in...

Werken

Talent voor Amsterdam voorkomt uitval en stimuleert jongeren die de aansluiting met onderwijs en de arb...

Leren

Wonen en Geld De schooluitvallers en werkloze jongeren hebben meestal problemen in de privé...

Wonen

Belangrijk onderdeel is de Support die Talent voor Amsterdam de jongeren biedt. Het draagt bij aan het r...

Support

TALENT VOOR AMSTERDAM

 
  privacyverklaring

WAT WE DOEN

Talent voor Amsterdam voorkomt schooluitval en jeugdwerkloosheid. De partners investeren in hun talent en bieden jongeren een gecombineerd aanbod van werk + onderwijs + wonen + support.