Flag of the UK       login

jongeren

       jongeren 

Vroegtijdige schooluitval en jeugdwerkloosheid doet zich niet alleen in Nederland voor, ook in Europa is het een groot vraagstuk. Ook al trekt de economie aan, toch staan veel jongeren helaas langs de kant. Dat kost Europa jaarlijks ca. 100 miljard.

Voor Nederland heeft de EU berekend kost dat ca. 4,7 miljard ( bron: TIER).

In 9 landen voert de EU commissie een omvangrijk en belangrijk vergelijkend onderzoek uit naar de verklarende factoren, die daarop van invloed zijn en met name buiten de schoolomgeving liggen. Op Europees niveau wordt ook gekeken naar Best Practices die uitrolbaar zijn. In Nederland / Rotterdam is hiervoor het project Talent voor Rotterdam geselecteerd. Met name de verbinding van arbeidsmarkt + onderwijs + wonen met coaching en het investeren door partners in preventie, is een belangrijk reden voor selectie van het project. Ook het feit dat het al een aantal jaren draait speelt een rol.

Eind eerste kwartaal 2016 wordt het eerste onderzoeksrapport verwacht.
De landen die meedoen zijn: Spanje, Oostenrijk, Polen, Hongarije, United Kingdom, Zweden. Belgie, Portugal en Nederland.  De Erasmus Universiteit vericht het onderzoek in Nederland.

Voor meer informatie:

TALENT VOOR AMSTERDAM

 
  privacyverklaring

WAT WE DOEN

Talent voor Amsterdam voorkomt schooluitval en jeugdwerkloosheid. De partners investeren in hun talent en bieden jongeren een gecombineerd aanbod van werk + onderwijs + wonen + support.